« Spodziewane regularne… | Strona domowa |

Podstawy kredytu mieszkaniowego

czwartek, 25 czerwiec 2020 at 10:43 am. Użyte znaczniki: , ,

Kredyt hipoteczny to umowa celowa, a kredytobiorca może wykorzystać środki pochodzące z banku wyłącznie do zakupu mieszkania, budowy nowego obiektu, do remontu, czy modernizacji lokalu. Kredytem hipotecznym można również finansować całkowitą przebudowę konkretnej nieruchomości z formalnym potwierdzeniem, najczęściej na podstawie faktur, chociaż i tutaj wiele banków już takiej opcji nie wymaga. Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie hipotecznym?

Czym w ogóle różni się kredyt hipoteczny od zwykłych pożyczek?

Konstrukcja zobowiązania zawiera w sobie pojęcie nieruchomości, czyli majątku o małej płynności, wysokiej trwałości oraz niepodzielności. Dzięki tym cechom banki zgadzają się na długi okres kredytowania. Nieruchomość sama w sobie stanowi doskonałe zabezpieczenie umowy i nawet jeżeli kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków spłaty to bank z reguły i tak odzyskuje pieniądze w ramach sprzedaży wskazanego majątku. Z drugiej strony udzielanie złych kredytów hipotecznych, obarczonych ogromnym ryzykiem może spowodować szybki spadek wartości przejmowanych przez bank nieruchomości, co miało miejsce na granicy załamania gospodarki międzynarodowej w latach 2007-2009.

Ekonomiczne zależności w kredytach hipotecznych

W Polsce udziela się najczęściej kredytów hipotecznych na 80% wartości nieruchomości. Wkład własny wynosi zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi 20%. Im większy wkład własny, tym naturalnie mniejsze koszty dla kredytobiorcy, ale wygospodarowanie własnych oszczędności okazuje się niezwykle trudnym zadaniem. W wielu przypadkach dochodzi do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Kredyt mieszkaniowy ze względu na specyfikę zabezpieczenia posiada możliwie najniższe oprocentowanie uzależnione pośrednio od wysokości zmiennych stóp procentowych (stopa referencyjna kształtowana przez Narodowy Bank Polski).

Czy boom na kredyty hipoteczne utrzyma się dalej?

W Polsce większość zakupów nieruchomości dokonuje się za gotówkę, a pozostałą część finansują kredyty zaciągane w okresie legendarnie niskich stóp procentowych. Warunki prawne spłaty kredytów hipotecznych zostały ujednolicone i przedstawiają się w sposób bardzo korzystny dla klientów bankowości detalicznej. Trudno zatem mówić o wyczerpaniu formuły zadłużenia hipotecznego w kraju, chociaż niektórzy specjaliści zwiastują szybki rozwój bańki na tym rynku.